Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W SULISZEWIE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  SPECJALNA W SULISZEWIE

W roku szkolnym 2023/2024 przyjmujemy uczniów posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, stwierdzające niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim lub niepełnosprawności sprzężone, ważne na czas nauki w danej szkole,

- absolwentów Szkoły Podstawowej

- do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Suliszewie w zawodach:

1)     pracownik pomocniczy gastronomii,
2)     monter robót wykończeniowych w budownictwie,
3)     pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

§ 1

Zasady rekrutacji:

a)      Rekrutacji do Szkoły dokonuje dyrektor Ośrodka na podstawie skierowania wydanego przez Organ Prowadzący,

b)      Starostwo Powiatowe w Choszcznie wydaje skierowanie ucznia do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Suliszewie na podstawie:

- wniosku rodzica/prawnego opiekuna o skierowanie dziecka do Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Suliszewie i 

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na dany okres edukacyjny.

§ 2

1.  Podanie o przyjęcie do szkoły - klasy należy złożyć w terminie od 16 maja 2022 r. do 18 czerwca 2022 r.

2.   Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

a)      świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej,

b)      zaświadczenie o wynikach  sprawdzianu ósmoklasisty,

c)      kartę zdrowia ucznia,

d)     numer PESEL,

e)      skrócony odpis aktu urodzenia (kserokopia),

f)       dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),

g)      kandydaci dodatkowo załączają zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,

h)      książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych (dla zawodu  kucharz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej),

i)        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 O przyjęciu do Szkoły zostają poinformowani rodzice lub opiekunowie prawni.
Placówka posiada internat. Grupy wychowawcze funkcjonują w dni nauki szkolnej.
Okres nauki trwa 3 lata.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Zamknij popupPrzykładowy popup