Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: DOKUMENTY SZKOŁY

Historia Ośrodka

NASZA HISTORIA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie został utworzony  1 sierpnia 1978 roku. Była to pierwsza i jedyna placówka kształcenia specjalnego na terenie gminy Choszczno.

„Specjalny Zakład Wychowawczy”, bo taką wówczas nosił nazwę, utworzony został w budynku po Technikum Rachunkowości Rolnej w Suliszewie.

Organizatorem i pierwszym dyrektorem placówki była pani Regina Wolińska. Powstała 8-klasowa Szkoła Podstawowa W pierwszym roku szkolnym w Ośrodku przebywało 54 wychowanków z terenu województwa gorzowskiego.  Nowa lokalizacja miała dać uczniom poczucie spokoju, obcowania z naturą, dobre warunki do realizacji rewalidacji.

Przejętą po Technikum siedzibę należało dostosowywać do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.  W ciągu pierwszych 10 lat Ośrodek  krzepł, dzięki pracy nauczycieli pod kierownictwem Pani mgr Reginy Wolińskiej oraz nieodżałowanej pamięci dyrektora mgr Michała Sochackiego ale też, co trzeba mocno podkreślić, dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów.  Ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej było oddanie po kapitalnym remoncie budynku internatu w 1989r.

To wtedy internat, funkcjonujący przez 7 dni w tygodniu, stał się prawdziwym sercem szkoły. Tutaj działały liczne koła zainteresowań artystyczne, teatralne, plastyczne, hafciarskie muzyczne i sportowe z sukcesami na miarę województwa i kraju. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu  nauczycieli i  uczniów powstało podwórko szkolne, wspólne boisko szkolne-  uniwersalny obiekt sportowy, służący nam do dziś.

Z biegiem lat zwiększała się liczba wychowanków i nauczycieli., Na podbudowie ośmioklasowej szkoły podstawowej, w roku 1988 utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową  o specjalności rolnik.

Zasadniczą zmianę przyniosła nam reforma administracyjna kraju oraz Reforma Oświaty: Nasz Ośrodek znalazł się w granicach województwa zachodniopomorskiego i powiatu choszczeńskiego.  W roku 1999 w wyniku reformy systemu edukacji zmianie uległa struktura Ośrodka. Powstała wówczas 6-letnia Szkoła Podstawowa, Gimnazjum  i Szkoła Zawodowa. W latach 1990 – 2004 dyrektorem Ośrodka był pan Józef Bogusław Wróblewski.

Historia nasza opisana w kronikach przez nauczycieli jawi się różnorodnością i atrakcyjnością życia szkolnego. O naszej pracy świadczą liczne dyplomy i puchary, świadczy pamięć naszych uczniów. Śledząc losy uczniów wiemy, że dobrze wspominają szkołę i chętnie ją odwiedzają. Większość absolwentów pracuje zawodowo, pozakładało rodziny i zasługuje na dobre miejsce w swojej społeczności.

Zmieniły się warunki Ośrodka.

Od 2005r. rozpoczął się szczególnie intensywny  okres remontów i doposażenia Ośrodka w pomoce dydaktyczne.

Rozpoczęliśmy od dachu i okien na sali gimnastycznej Później przyszła kolej na odnowienie internatu, wymieniliśmy  okna..

Nasza Placówka miała to szczęście, że znalazła się na liście beneficjantów programów efs: otrzymaliśmy:

1.    pomoce dydaktyczne gabinetu biologicznego ,

2.    wyposażenie gabinetu logopedycznego,

3.    sprzęt multimedialny w bibliotece,

4.    sprzęt do terapii metodą Tomatisa,

5.    sprzęt dla osób niepełnosprawnych,

6.    pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacji,

7.    gabinet bioofedbacka,

8.    sprzęt do integracji sensorycznej,

9.    sprzęt do integracji polisensorycznej,

10.    salkę komputerową,

11.   pomoce do pracy metodą Montessori.

Nasze potrzeby dostrzegł również  PFRON.  Nasze wnioski za staraniem wydziału edukacji starostwa Powiatowego  zostały pozytywnie rozpatrzone – dzięki tym środkom dostosowaliśmy warunki nauki i mieszkania w internacie dla potrzeb naszych uczniów, zakupiliśmy samochód, stworzyliśmy doskonałą bazę dla kształcenia w zawodzie kucharz małej gastronomii, doposażyliśmy salkę korekcji wad postawy, zakupiliśmy sprzęt komputerowy do internatu, sprzęt grający i nagłaśniający, dostosowaliśmy łazienki i toalety, wymieniliśmy część stolarki drzwiowej, założyliśmy wykładzinę na korytarze. 

Uczestniczymy w Projektach unijnych.  Ośrodek uczestniczy w Projekcie „Każdy z nas ma szansę!” realizowanego przez Powiat Choszczeński/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Suliszewie im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Suliszewie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie  do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość projektu 216396,73zł

Dziś Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Suliszewie jest częściowo dostosowany do potrzeb naszych uczniów, nadal 30 pedagogów 16 pracowników  czynimy starania o lepsze warunki dla naszych uczniów. Realizujemy innowacje pedagogiczne . Ofertę szkoły zawodowej rozszerzamy o zawód, malarz-tapeciarz, pomocnik pracownika hotelowego. Dziś Ośrodek to 90 uczniów realizujących naukę w Ośrodku w Suliszewie oraz Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, w tym 50  wychowanków internatu, 4 szkoły: Podstawowa, Gimnazjum, Przysposabiająca do Pracy i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zajęcia  dydaktyczne wzbogacamy o bardzo szeroką ofertę zawodów sportowych, konkursy, wycieczki, organizowanie wypoczynku letniego, obozy sportowe. Nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy te regionalne ale także ogólnopolskie i europejskie. Z uwagi na szczególne powołanie placówki stawiamy na rozwój zdolności, wyrównywanie szans uczniów. Zostaje powołany Samorząd Uczniowski, Uczniowski Klub Sportowy, Koło Ligi Ochrony Przyrody, Bierzemy udział w konkursach recytatorskich  plastycznych, artystycznych, imprezach sportowych. W tych dziedzinach nasi uczniowie odnoszą sukcesy.  Organizujemy wycieczki, te duże i te małe. 

Aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej, współpracujemy ze Szkołą Podstawową Nr 1 im. Jana Brzechwy,  Sołectwem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Parafią Suliszewo, z gospodarzami wsi. Tu w naszej wsi znajdujemy naszych przyjaciół, ludzi chętnie nam pomagającym. Również włączamy się do prac i przedsięwzięć wiejskich.

Znajdujemy przyjaciół w każdej gminie z której są nasi uczniowie.

Współpracujemy ze szkołami powiatowymi Zespołem szkół Nr 1 im Bolesława Krzywoustego w Choszcznie oraz Zespołem Szkół Nr 2 im Noblistów Polskich w Choszcznie. Pomocną jest nam Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Choszcznie. Wspiera nas Ks. Proboszcz Stefan Marcyniuk, Ks. Sławomir Kokorzycki, Ks. Proboszcz Jan Faron.  

W roku 2008 nasz Ośrodek obchodził 30 lecie działalności. Przez 30 lat mury szkoły opuściło 420 uczniów. Na sukcesy naszej Placówki złożyła się praca wielu ludzi, którzy swoją zawodową pomyślność oddali dzieciom i młodzieży wymagającym szczególnego daru serca. W 30-letniej działalności Ośrodka uczestniczyło 42 pedagogów i 36 pracowników obsługi i administracji.

Na 30-lecie Ośrodka cała społeczność szkolna  podjęła wymarzone zadanie  -  nadanie imienia placówce.  Spośród wielu kandydatur, najbardziej do serc uczniów, pedagogów, rodziców, pracowników obsługi i administracji przypadła kandydatura Kawalerów Orderu Uśmiechu. W związku z tym,  Rada Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” z dnia 16.11.2007r. podjęła uchwałę w sprawie nadania szkole imienia  oraz ufundowania sztandaru i zobowiązała dyrektora SOS-W w Suliszewie o wystąpienie  z wnioskiem do Rady Powiatu w Choszcznie o nadanie imienia placówce. Również Rada Pedagogiczna uchwałą z dnia 15.01.2008r. mając na uwadze myśl społeczną – ideę Stowarzyszenia Kapituły Orderu Uśmiechu – „dzieci nade wszystko”, oraz postawę godną naśladowania, przynoszącą wiele  cennych wzorców moralnych i etycznych, wystąpiła z wnioskiem o nadanie placówce imienia

     Na wniosek Dyrektora SOSW  w Suliszewie Rada Powiatu w Choszcznie podjęła w dniu 18 kwietnia 2008r. Uchwałę w sprawie  nadania placówce  imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Zamknij popupPrzykładowy popup